Hulumtues/e dhe Hulumtues/e i/e Lartë

gap institute e1655119977504
Instituti GAP
Publikuar
14/06/2022
Skadon
29/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Hulumtues/e dhe Hulumtues/e i/e Lartë

Instituti GAP është duke kërkuar një Hulumtues/e dhe një Hulumtues/e të Lartë me përvojë dhe me njohuri në fushën e politikave publike.

Kandidatët/et duhet të plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë kualifikime akademike në ndonjë fushë që ndërlidhet me politikat publike (zhvillimi ekonomik, financat publike apo energjia);
  • Të kenë të paktën dy vite pervojë pune në hulumtime (e preferuar përvoja në ndonjë think-tank vendor ose të huaj);
  • Të kenë publikime, si autorë/e ose bashkë-autorë/e të analizave/studimeve në fushën e politikave publike;
  • Të posedojnë shkathtësi për prezentimin e studimeve;
  • Aftësi të mira të shkrimit në gjuhën shqipe dhe angleze.

Instituti GAP është një think-tank vendor me më shumë se dhjetë vite përvojë në kërkime dhe avokim për politika më të mira publike.

Për të aplikuar për këtë pozitë ju lutem dërgoni:

  • CV-në tuaj,
  • një letër motivimi, dhe
  • një publikim/punim (në gjuhën shqipe ose angleze) në
    info@institutigap.org.

Konkursi është i hapur deri më 28 qershor 2022.

Vetëm kandidatët/et që përmbushin kriteret e lartëpërmendura do të kontaktohen.

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022
24/06/2022
24/06/2022