Furnizimi dhe instalimi për “Disaster Recovery Center”

fsdk logo
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK)
Publikuar më
27/07/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) kërkon një operator ekonomik i cili do të realizojë në mënyrë profesionale furnizimin dhe instalimin e pajisjeve për “Disaster Recovery Center” (DRC) në Qendrën e Vazhdimësisë së Punës në Prizren, me periudhë të garancionit minimum 2 vite, përfshirë 1 vit mirëmbajtje në vitin e parë pas implementimit. Projekti përmban furnizimin dhe instalimin e pajisjeve në Data qendër në Prishtinë dhe zhvendosjen e pajisjeve ekzistuese në Qendrën e Vazhdimësisë së Punës në Prizren.

KUSHTET DHE RREGULLAT E OFERTIMIT

 • Dosja e tenderit duhet të kërkohet në adresën e FSDK-se: prokurimi@fsdk.org
 • Ofertuesit duhet te plotësojnë dosjen e tenderit dhe se bashku me ofertën te dorëzojnë ne FSDK.
 • Oferta duhet të dorëzohet në zyrën e FSDK-së në adresën: Rr. Pashko Vasa pn, Kati I, Lagjja
  Pejton, 10000 Prishtinë.
 • Dokumentacioni duhet te dorëzohet një origjinal dhe një kopje.
 • Oferta teknike duhet të jetë e ndarë nga oferta financiare në zarfa të posaçëm të shënuara “Ofertë teknike” dhe “Ofertë Financiare”.
 • Afati i fundit i dorëzimit të Ofertës është 04.08.2020 në ora 14:00. Në të njëjtën ditë në ora 14:30 do të bëhet hapja publike e ofertave teknike.
 • Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 30.07.2020
 • Ofertat të cilat nuk janë në pajtueshmëri me kërkesat e përcaktuara në këtë dokument do të
  përjashtohen nga procesi i përzgjedhj

Me shume informacion.

Listime të ngjashme