Furnizim me tabletë elektronik

kec KOSOVO e1561552422363
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Publikuar më
23/10/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) , fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Furnizim me tabletë elektronik

Të interesuarit mund të shkarkojnë Dosjen e tenderit në këtë vegëz:

Dosja e tenderit

Ofertat duhet të dërgohen në zarf deri më datë 5 nëntor 2020, në ora 15:00 në adresën:

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë

Listime të ngjashme