Full Stack Developer

Render e1647529548950
Render
Publikuar
18/03/2022
Skadon
02/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RENDER jemi kompani vendore e marketingut ku si objektive kemi ofrimin e sherbimeve si  krijimin dhe impelementimin e strategjise se marketingut, sherbime te dizajnit grafik dhe  zhvillim te web aplikacioneve. Edhe pse akoma jemi kompani relativisht e vogël, ne jemi ne rritje  te vazhdueshme dhe individualisht ekipi që qëndron pas RENDER ka kontribuar në identitetin  vizual dhe konceptual, si dhe zhvillimin e web aplikacioneve të mbi njëqind bizneseve private,  ndërmarrjeve publike, organizatave joqeveritare dhe figurave publike.  

Pozita e kerkuar: Full Stack Developer 

Përgjegjësitë: 

 • Zhvillimi i aplikacioneve për ueb
 • Zhvillimi i aplikacioneve mobile
 • Zhvillimi i platformave për rrjete të brendshme
 • Mirëmbajtja dhe mbikqyrja e serverëve të emailave
 • Menaxhimi i llogarive të ueb hosting
 • Puna ekipore për arritjen e rezultateve të kërkuara 

Kushtet: 

 • Kreativitet, origjinalitet dhe vullnet në punë,
 • Njohuri në MERN stack (MongoDB, Express, REACT/Next.js, NODE, JavaScript, TypeScript
 • Aftësi për të realizuar koncepte dhe ide nga fillimi,
 • Portfolio me punime të deritanishme,
 • Shkathtësi të mira komunikuese,
 • Interesim të mësoj dhe të përshtatet në ekipin e kompanisë,
 • Korrektësi dhe mirësjellje në punë.
 • Vozitja, nëse posedon patentë shoferi, sipas nevojave te biznesit 

Ne ofrojmë: 

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës  
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Pagë konkurruese.

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre së bashku me portfolion e punës në: info@werrender.com, dea@werrender.com. 

Afati për aplikim deri me datë: 01.04.2022 

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
Senior Adviser   Prishtinë
16/06/2022
Senior Programme Officer   Prishtinë
14/06/2022