Ftesë për pjesëmarrje për të reja dhe të rinj (16-24 vjeç)