Ftesë për Ofertë: Printimi i materialeve te marketingut

KEP Trust
Publikuar
03/02/2022
Skadon
09/02/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

Printimi i materialeve te marketingut”
Numri referent i tenderit: KEP Trust–042/22

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-it, Rr. “Pashko Vasa ” Qyteza Pejton, kati i III-te  nr.6 Prishtinë, apo përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën  e Mërkurë, 09 Shkurt 2022, ora 16:00

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net