Ftesë për Ofertë: Printimi i fletushkave dhe i posterëve

KEP Trust
Publikuar
27/05/2022
Skadon
02/06/2022
Lokacioni
Kosovë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

Printimi i fletushkave dhe i posterëve për KEP Trust”

me numër reference: KEP Trust–120/22

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimi i volitshem ( Cmimet duhet te jene ne EURO dhe ne cmim te perfshihen te gjitha taksat e aplikueshme ne vend)
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në

Zyren Qendrore të KEP Trust, Rr. “Pashko Vasa” No.6 - Prishtinë, ose permes emailit ne prokurimi@keptrust.org, më së voni deri ditën: E Mërkurë, 01 Qershor 2022, ora 16:00.

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keptrust.org