Ftesë për ofertë për pajisje elektronike PC dhe Monitora

Kikxxl e1624019730108
KiKxxl & EvroTarget L.L.C
Publikuar më
24/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

FTESË PËR OFERTË (paisje elektronike PC dhe Monitora)

KiKxxl & EvroTarget L.L.C  është kompani gjermano-kosovare që kryesisht mirret me ofrimin e shërbimeve  ndaj klientëve dhe kemi hapur tender për pranimin e ofertave nga të gjitha kompanitë për paisjet në vazhdim.

Kompania KiKxxl &evroTarget L.L.C me seli ne Prishtine, kerkon oferta te volitshme nga të gjitha kompanitë për paisjet si në vazhdim:

SHPALLJA E PLOTE.

Me rastin e nënshkrimit të kontratës, ofertuesi i përzgjedhur duhet të dorëzojë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale, ose vërtetimin tatimor brenda afatit 2 muaj.

Ofertuesit e interesuar mund t’i dorëzojnë dokumentet dhe ofertë në kodin “ OFERTA PER IT PAJISJE”. Duhet të ceket për cilin LOT ofertoni psh. LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4. Poashtu ju mund të ofertoni për  të gjithë LOTET njëkohësisht.

Ofertat duhet të dorëzohen përmes email-it: tender@evrotarget.com deri me datën: 15.07.2021