Ftesë për Ofertë: Furnizim me tableta

KEP Trust
Publikuar
12/03/2022
Skadon
17/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e specializuara që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizim me tableta për KEP Trust”
Numri referent i tenderit: KEP Trust–080/22

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT:

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimi duhet të kuotohet në Euro dhe në çmim duhet të jetë e përfshirë TVSH-ja dhe te gjitha taksat e aplikueshme ne vend.

2. Oferta e juaj duhet te shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

3. Kushtet tjera, janë të përcaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa” Qyteza Pejton, kati i III-te  nr.6 Prishtinë, ose përmes postes elektronike, në email adresen: prokurimi@keponline.net, më së voni deri diten e Enjte, 17 Mars 2022, ora 16:00