Ftesë për Ofertë: Furnizim me pajisje për inventarizim dhe etiketim/barkodizim të aseteve fikse

KEP Trust
Publikuar
01/06/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e e specializuara që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizim me pajisje për inventarizim dhe etiketim/barkodizim të aseteve fikse për nevoja të KEP Trust” 

Numri referent i tenderit: KEP Trust–116/22

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimi i volitshem (Cmimet duhet te jene ne EURO dhe ne cmim te perfshihen te gjitha taksat e aplikueshme ne vend)
  • Info mbi Biznesin, Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit, dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në
Zyren Qendrore të KEP Trust, Rr. “Pashko Vasa” No.6 - Prishtinë, ose përmes postës elektonike në: prokurimi@keptrust.org,  më së voni deri ditën: E Enjte , 02 Qershor  2022, ora 16:00.

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keptrust.org