Ftesë për ofertë: Blerja e hapësirës reklamuese për kampanjën e KEP Trust

KEP Trust
Publikuar më
11/05/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanitë e specializuara të ofertojnë për tenderin me titull:

“Blerja e hapësirës reklamuese për kampanjën e KEP Trust”
me numër reference  KEP Trust–147/21

Kushtet e pergjithshme:

1. Çmimi i volitshëm (Çmimet duhet të jenë të cekura për njësi dhe ne cmim të përfshihet edhe TVSH)

2. Info mbi Biznesin, Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit ,TVSH-se,dhe Nr. Fiskal i Operatorit Ekonomik

3. Referenca e OE  me pune te ngjajshme (viti 2019-2021)

Ofertat e mund të dorëzohen ne Zyren Qendrore te KEP-it, adresa rr. “Pashko Vasa” nr.6 ose përmes postës elektronike prokurimi@keponline.net më së voni deri : E Hënë, 17 maj 2021, ora 15:00.

Kërkesën  për dosje mund t’a adresoni përmes emailit: prokurimi@keponline.net