Ftesë për Ofertë: Auditimi i pasqyrave financiare

KEP Trust
Publikuar
18/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Auditim  
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë 

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton kompanite e auditimit, që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Auditimi i pasqyrave financiare te KEP Trust per vitin afarist 2022”
Numri referent i tenderit: KEP Trust–174/22

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimi i volitshem (Cmimet duhet te jene ne EURO dhe ne cmim te perfshihen te gjitha taksat e aplikueshme ne vend)
  • Info mbi Biznesin, Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit, dhe certifikata e TVSH-se
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në

Zyren Qendrore të KEP Trust, Rr. “Pashko Vasa” No.6 - Prishtinë, më së voni deri ditën:

E Premte, 27 Maj 2022, ora 16:00.

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim:
prokurimi@keptrust.org