Ftesë për Kuotim të Çmimit për Shërbime të përkthimit

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
Publikuar
11/03/2022
Skadon
25/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) është organizatë e pavarur, jofitimprurëse, që përkrahë zhvillimin e shoqërisë civile dhe nismat që promovojnë një kulturë demokratike dhe i përgjigjen nevojave socio-ekonomike të Kosovës, me fokus të veçantë në dhënien e kontributit për procesin e integrimit në Bashkimin Europian.

Në punën e vet, KCSF ka siguruar përkrahje afat-gjatë nga një grup i gjerë i donatorëve, përfshirë Sida-n suedeze, Zyrën zvicerane për bashkëpunim në Kosovë, Bashkimin Europian, Ambasadën norvegjeze në Kosovë, Qeverinë e Luksemburgut, USAID-in amerikan, Fondacionin për Shoqëri të Hapur, etj.

KCSF fton operatorët ekonomik të aplikojnë për Kuotim të Çmimit për Shërbime të përkthimit si më poshtë:

SPECIFIKAT E SHËRBIMIT

LOT 1

 • Përkthim dhe lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj) nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim dhe lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj)  nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Përkthim dhe lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj) nga gjuha angleze në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj) në gjuhën shqipe
 • Lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj)  në gjuhën serbe
 • Lekturim tekstual i materialeve (word, excel, powerpoint, fletushka etj)  në gjuhën angleze

LOT 2

 • Përkthim simultan nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Përkthim simultan nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim simultan nga gjuha serbe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas
 • Përkthim konsekutiv nga gjuha serbe në gjuhën angleze dhe anasjelltas

Të gjitha informatat e detajuara të kërkesës, së bashku me formularët e nevojshëm për t’u plotësuar, mund t’i gjeni në linkun: https://www.kcsfoundation.org/activity/ftese-per-kuotim-te-cmimit/

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 25 mars 2022, ora: 16:00.

Aplikacionet duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin referencës 01/2022 në subjektin e emailit.