Ftesë për ekspertë për hartimin e Studimit

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)
Publikuar
16/03/2022
Skadon
27/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

FTESË PËR EKSPERTË për hartimin e “Studimit për ekosistemin dhe mundësitë e vullnetarizmit në Kosovë”

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton ekspertët, ekipet e ekspertëve, OJQ-të apo kompanitë që të paraqesin propozimin e tyre për hartimin e “Studimit për ekosistemin dhe mundësitë e vullnetarizmit në Kosovë”.

Afati i fundit për aplikim është 27 mars 2022. Aplikimet duhet të dorëzohen me email në tender@kcsfoundation.org me numrin e referencës RFP 01/2022 të cekur në subjekt. Për këtë tender pranohen vetëm aplikimet në gjuhën angleze.

Informacioni i detajuar së bashku me formularët e nevojshëm që duhet të plotësohen, mund të shkarkohen në bashkëngjitur ne vegëzën e mëposhtme:

https://www.kcsfoundation.org/en/activity/request-for-proposals-inception-study-on-volunteering-ecosystem-and-opportunities-in-kosovo/

Shpalljet e ngjashme