Elektricist

itbm
ITBM Group
Publikuar më
06/10/2020
Qyteti
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kompania ITBM shpall konkurs per poziten e punes: Elektricist

Lokacioni: Baza e UNMIK-ut, Zona Industriale, Prishtine

Detyrat  kryesore:

 • Benë rregullimin e instalimeve  të  rrymës  elektrike  mirëmbajtjen e  rrjetit elektrik momentalë.
 • Eviton defektet  që  cili  vjen  nga ngarkesat e  mëdha të  shfrytëzimit  të  rrjetit  elektrik;
 • Ndërron pajisjet elektrike që nuk funksionojn dhe i zëvendëson  me pajisje  të  reje  elektrike;
 • Ndërrimin e  siguresave ,ndërrimin  e  prizave  ndërrimin  e  ndërprerësve  rregullimin  e disa  pajisjeve  qe  janë  te  prishura   ne  Kuzhinë, Lavanteri si  dhe  mirëmbajtjen  e  ndriçimit etj;
 • Kryen në mënyrë  aktive regjistrimin e  të  gjitha  mjeteve dhe furnizimeve;
 • Kryen edhe pune tjera te kërkuara nga udhëheqësi i njësisë.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Shkollimi i mesëm;
 • Së paku (2)  dy vite  përvojë;
 • Trajnime në lëmin përkatëse (e deshirueshme).

Gjuhët e kërkuara:

 • Shqip-Shumë mire
 • Anglisht-avantazh

Lloji i punësimit: 

 • Me orar të plotë

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne email ne hr@itbmgroup.com