Ekspert në fushën e epidemiologjisë dhe sëmundjeve ngjitëse