Ekspert i Projektit për fuqizimin e Planifikimit dhe Ekzekutimit te Parasë së Gatshme