Ekspert/e Fasilitues/e për trajnimin Menaxhim të burimeve njerëzore

handikos e1611495258532
HANDIKOS
Publikuar
21/05/2022
Skadon
31/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve – HANDIKOS po kërkon një Ekspert/Fasilitues për trajnimin “Menaxhim të burimeve njerëzore”.

Objektiva e përgjithshme e ekspertit do jetë zhvillimi i përmbajtjes së programit trajnues dhe ofrimi i trajnimit në “Menaxhim të Burimeve Njerëzore” për OPAK, përgjatë vitit 2022.

Aplikacionet duhet të dorëzohen më së largu më 31 maj 2022, ora 16:00, vetëm në formë elektronike në email adresën:
handikos@handi-kos.org dhe cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org
me subjektin APLIKIM PËR TRAJNIMIN “MENAXHIM TË BURIMEVE NJERËZORE”.

Më poshtë gjeni termat e referencës:

Association of Paraplegics and Paralysis Children of Kosovo – HANDIKOS is searching an Expert/Facilitator for the training “Human Resource Management”.

The overall objective of the expert will be to develop the training program content and deliver the training  on “Human Resource Management” for DPOs, during the year 2022.

Applications should be submitted until 31 May 2022, 16:00 pm, only in electronic form in the email address:
handikos@handi-kos.org and cc: dukagjin.kelmendi@handi-kos.org with the subject “Application for Human Resource Management training”.

Shpalljet e ngjashme