Drejtor i Departamentit të Informacionit dhe Komunikimit me Publikun