Drejtor/e Menaxhues/e

bone vet 150x150 1
Bonevet
Publikuar më
18/11/2020
Qyteti
Kamenicë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

BONEVET është në kërkim për një kandidat/e të kualifikuar dhe me pasion për të qenë Drejtor Menaxhues në Fondacioni BONEVET Kamenicë.

Drejtori Menaxhues është përgjegjës për menaxhimin e BONEVET Kamenica në koordinim me Bordin Drejtues si instanca më e lartë e organizatës, duke garantuar ambient të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues për të gjithë. Ndër tjerash, përpilon planin vjetor, raportet vjetore, rekruton ekipin punues, angazhohet në gjetjen e fondeve financiare dhe siguron që të gjitha kostot dhe aktivitetet të jenë konform planeve vjetore.

Kandidati/ja ideal pritet të ketë aftësi të shkëlqyeshme në shkrim dhe në të folur në gjuhën shqipe dhe angleze.

Afati i fundit për aplikim është 18 dhjetor 2020

Kualifikimet bazike:

  • Edukim në Menaxhment / Ekonomi / Shkencë dhe Teknologji apo fusha të ngjashme
  • Eksperienca në menaxhim është e rekomanduar por jo e domosdoshme
  • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe angleze (në shkrim dhe në të folur)
  • Rrjedhshmëri në përdorimin e mjeteve të ndryshme digjitale të punës
  • Entuziazëm, proaktivizëm dhe përgjegjësi në punë dhe detyra

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Menaxhimi i Fondacioni BONEVET Kamenicë
  • Garantimi i një ambienti të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues të punës dhe mësimit për të gjithë
  • Përpilimi i planit vjetor për BONEVET Kamenica dhe raportimi i rregullt te Bordi Drejtues i organizatës
  • Angazhimi në sigurimin e fondeve financiare nga të hyrat prej aktiviteteve, donatorëve, sponsorëve dhe burimeve tjera financiare
  • Rekruton ekipin punues profesional dhe të angazhuar

Për përgjegjesitë e plota, klikoni këtu!

Apliko online.

Listime të ngjashme