Drejtor/e Menaxhues/e

64x64 bone vet 150x150 1 e1624633768218
Fondacionit BONEVET
Publikuar më
04/11/2021
Qyteti
Mitrovicë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

BONEVET është në kërkim për një kandidati/eje të kualifikuar dhe me pasion për të qenë Drejtor/e Menaxhues/e në Fondacioni BONEVET Mitrovica

Drejtori/ja Menaxhues/e është përgjegjës/e për menaxhimin e BONEVET Mitrovica në koordinim me Bordin Drejtues si instanca më e lartë e organizatës, duke garantuar ambient të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues për të gjithë. Ndër tjerash, përpilon planin vjetor, raportet vjetore, rekruton ekipin punues, angazhohet në gjetjen e fondeve financiare dhe siguron që të gjitha kostot dhe aktivitetet të jenë konform planeve vjetore.

Kandidati/ja ideal/e pritet të ketë aftësi të shkëlqyeshme në shkrim dhe në të folur në gjuhën shqipe dhe angleze.

Afati i fundit për aplikim është 19 nëntor 2021.

KUALIFIKIMET BAZIKE

  • Edukim në Menaxhment / Ekonomi / Shkencë dhe Teknologji apo fusha të ngjashme,
  • Eksperienca në menaxhim është e rekomanduar por jo e domosdoshme,
  • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe angleze (në shkrim dhe në të folur),
  • Rrjedhshmëri në përdorimin e mjeteve të ndryshme digjitale të punës,
  • Entuziazëm, proaktivizëm dhe përgjegjësi në punë dhe detyra.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

  • Menaxhimi i Fondacioni BONEVET Mitrovica
  • Garantimi i një ambienti të sigurtë, profesional, pozitiv dhe motivues të punës dhe mësimit për të gjithë
  • Përpilimi i planit vjetor për BONEVET Mitrovica dhe raportimi i rregullt te Bordi Drejtues i organizatës,
  • Angazhimi në sigurimin e fondeve financiare nga të hyrat prej aktiviteteve, donatorëve, sponsorëve dhe burimeve tjera financiare,
  • Rekruton ekipin punues profesional dhe të angazhuar.

Për përgjegjësitë e plota, klikoni këtu!

Aplikacioni dhe shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

26/11/2021
Menaxher/e   Tiranë
19/11/2021