Ftesë për oferta – Brand Identity: Pride Week 2022

csgd 1 e1645619774787
Qendra per Zhvillimin e Grupeve Shoqerore (CSGD)
Publikuar
23/02/2022
Skadon
09/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Klienti: CSGD
Kampanja: Brand Identity: Pride Week 2022
Afati i fundit për dërgimin e propozimeve: 11 mars 2022 ora 12h

Të nderuar,

Më poshtë do të gjeni më shumë informacione rreth kampanjës  dhe kërkesave tona, të cilat do të ju ndihmojnë në zhvillimin e tutjeshëm të saj.

BACKGROUND:

CSGD dhe CEL në bashkepunim me organizatat partnere si YIHR, CRD, Dylberizm dhe QKSGJ edhe këtë vit do të organizojnë “Javën e Krenarisë” e cila ka për qëllim të shënojë vizibilitetin mbi personat LGBTI dhe të ngrisë diskutimin publik rreth çështjeve lidhur me të drejtat e personave LGBTI.

Java e Krenarisë do të zgjat nga 6 deri me 9 qershor 2022, për të përfunduar pastaj me marshin e Paradës së Krenarisë me datën 10 qershor 2022. Në kuadër të javës, çështjet LGBTI do të prezantohen me një mori aktivitetesh kulturore, sociale dhe diskutimet do të kenë konotacion politik e social.

OBJEKTIVAT :

 1. Të rris vizibilitetin rreth personave LGBTI.
 2. Të rris vetëdijen kolektive rreth çështjeve LGBTI.

TARGET GROUP

 1. Gjithë shoqëria.
 2. Personat në *gray zone (personat që nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth personave dhe bindjet e tyre janë të bazuara kryesisht nga mentaliteti/konteksti kulturor).
 3. Personat LGBTI.

Agjensionet ose idividët që dëshirojnë të aplikojnë duhet të dërgojnë të paktën një propozim për:

 1. Logo të javës së krenarisë
 2. Slogan
 3. Online & Digital approach (Web, Facebook, Instagram, Giff)
 4. Poster
 5. Materiale promovuese (Pin, T-Shirt, Tote Bag etj.)
 6. Propozime të tjera të cilat do të ndihmonin në arritjen e objektivave të kampanjës

Së bashku me propozimet, ju lusim ta dërgoni ofertën e detajuar financiare dhe kornizën kohore të realizimit të projektit.

Për çdo pyetje apo sqarim rreth kampanjës na shkruani në prishtina.pride@gmail.com

Afati i fundit për dorëzim të propozimeve është data 11 mars 2022, ora 12h.