NSHI: Blerja e mjeteve të teknologjisë (tabela interaktive)

decan 150x150 1
Komuna e Deçanit
Publikuar më
12/11/2020
Qyteti
Deçan
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Njoftimi për shprehje të interesit

Emrii shkollës: “ Rexhep Kadrijaj”
Komuna: Deçan
Data: 11.11.2020

Numri i kontratës:
ESIPISDGJO40-GJ1.7

Emri i kontratës:
Blerja e mjeteve të teknologjisë (tabela interaktive)

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga grupi i Bankës Botërore për realizimin e projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit (ESIP), dhe ka për qëllim që një pjesë të grantit ta përdor për ta përkrahur Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë dhe Shkolles: SHFMU “Rexhep Kadrijaj” fshati Rastovicë, Deçan. Në kuadër të kësaj përkrahjeje do të realizohet prokurimi si në vijim i pajisjeve të nevojshme:

1. Përshkrimi i mallrave të nevojshme:

  • Tabel interaktive 1 copë

2. Kriteret minimale për kualifikim të kontraktuesve që mund të aplikojnë janë:

  • Përvoja e suksesshme në ekzekutimin e së paku nje kontratate për ofrimin e mallrave të natyrës së ngjashme:
  • Regjistrimi ligjor i firmës nga autoritetet vendore.

3. Kontraktuesit e interesuar që i plotësojnë kriteret minimale për kualifikim, të cekura më lartë, janë të mirëseardhur të aplikojnë me shprehjet e tyre të interesimit kundrejt specifikimit të hollësishëm teknik në adresën: SHFMU “Rexhep Kadrijaj” fshati Rastovicë, Deçan më së largu deri më 19.11.2020.

4. Specifikimi i hollësishëm teknik së bashku me afatet dhe kushtet e tjera, ku të gjitha janë të
përgatitura në kuadër të një dokumenti të quajtur Ftesë për ofertë-Mallra do t'ia dorëzojë shkolla vetëm atyre kontraktuesve potencialë që i plotësojnë kriteret. Kompanitë luten që t'i shkruajnë detajet kontaktuese me rastin e Shprehjes së Interesit.

Detajet kontaktuese të shkollës:

Personi kontaktues: Blerim Selmonaj
E-maili: blerimselmonaj@hotmail.com
Telefoni: 044-735-197

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

27/11/2020
Drejtor/e Menaxhues/e   Kamenicë
18/11/2020