Vullnetarë/Staf Mbështetës-Volunteer/Support Staff

Manifesta 14 Prishtina
Publikuar
27/05/2022
Skadon
15/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Na u bashkoni për të patur një mundësi të veçantë për të përfaqësuar skenën e larmishme të Prishtinës dhe shtetin e bukur të Kosovës. Nëse jeni të interesuar për të qenë vullnetare/ pjesë e ekipit të suportit, plotësoni aplikimin këtu.

Ju do të punoni për 100 ditë duke nisur prej 20 korrikut e deri më 30 tetor 2022 në dy ndërrime: prej 9:30 – 15:00 ose prej 15:00 – 20:30, çdo ditë prej të martës në të diel.

Do të ketë pjesëmarrje e qasje të lirë në secilin event. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të njohur njërëz nga komunitete të ndryshme nga Prishtina, Kosova dhe gjithë bota.

Vullnetarëve / Ekipit të Suportit do t’u përcaktohen detyrat çdo ditë përmes përmbledhjeve, por përgjegjësitë e tyre do të përfshijnë:

 • Informimin e vizitorëve në lidhje me Manifesta 14 Prishtina
 • Ndihmesë për vizitorët të gjejnë hapësirat e Manifesta 14 Prishtina
 • Shpërndarjen e posterave dhe broshurave në publik
 • Mbajtjen shënim të komenteve të vizitorëve për secilën hapësirë
 • Kryejen e detyrave si: ujitje të bimëve ose shoqërim të vizitorëve.

Të gjithë Vullnetarët / Pjesëtarët e ekipit suportues do të marrin një t-shirt, çantë dhe ujë/pije përgjatë ndërrimeve të punës.

Ne inkurajojmë anëtarë të grupeve minoritare dhe të komuniteteve të ndryshme të aplikojnë.

---

For the first time ever, Manifesta will come to Kosovo and bring more than 100 creative people from all over the world to transform Prishtina into a dynamic, energetic and vibrant artistic event. Manifesta 14 Prishtina will open for 100 days in 25 different iconic venues across the city. This will attract thousands of visitors and we need the help of enthusiastic, creative and dedicated volunteers/support staff to make it happen!

Join us for this one-time opportunity to represent the vibrant cultural scene of Prishtina and your beautiful country, Kosovo. If you’re interested in becoming a Volunteer / Support Staff, fill in the application form here.

You will be working for 100 days in between the 20th of July and the 30th of October 2022 in two shifts: either from 9.30–15.00 or from 15.00–20.30, every day from Tuesday to Sunday.

There is participation and free access to all events. This is a great way to get to know people from diverse communities all over Prishtina, Kosovo and the rest of the world..

Volunteers / Support Staff tasks will be assigned each day during a briefing, but responsibilities will include:

 • Inform the visitors about Manifesta 14 Prishtina
 • Help the visitors find Manifesta 14 Prishtina venues
 • Hand out posters and brochures to members of the public
 • Recording feedback of the visitors for each venue
 • Small tasks, such as watering plants and caring for visitors

All Volunteers / Support Staff will receive two t-shirts, M14 tote bag and a water flask.

We strongly encourage minority groups, and those from diverse communities, to apply.

Want to get involved? Then contact our volunteer/ support staff coordinator Pranvera Begolli!
pranverabegolli@manifesta.com

Salary: 250 € gross

Deadline of application: 15 June 2022.

---

Pridružite nam se u ovoj jedinstvenoj prilici da predstavite  raznoliku prištinsku kulturnu scenu i lepote Kosova. Ukoliko ste zainteresovani da postanete naši volonteri/ pomoćno osoblje, popunite prijavni formular ovde.

Radićete 100 dana od 20. jula do 30. oktobra 2022. u dve smene: ili od  9.30 do 15.00, ili od 15.00 do 20.30 časova, od utorka do nedelje.

Dobijate mogućnost učestvovanja i besplatnog ulaska na sva dešavanja. Ovo je sjajna prilika za upoznavanje različitih zajednica iz cele Prištine, sa Kosova i iz celog sveta.

Specifične dužnosti volontera / pomoćnog osoblja će biti određivane za svaki dan tokom dnevnih sastanaka, no zaduženja će uključiti:

 • Informisanje posetilaca o Manifesti 14 Prishtina
 • Pomoć posetiocima da pronađu lokacije Manifeste 14 Prishtina
 • Promoterski rad: deljenje postera i brošura
 • Beleženje utisaka posetilaca na svakoj od lokacija
 • Ostale dužnosti, kao na primer, zalivanje cveća i zbrinjavanje posetilaca

Svi volonteri / pomoćno osoblje će dobiti majicu, tot torbu i osveženje (flašice sa vodom) tokom trajanja njihove smene.   

Želimo da podstaknemo nevećinske grupe, kao i one koji dolaze iz različitih zajednica da se prijave.

Želite da nam se pridružite? Kontaktirajte našu koordinatorku za volontere Pranveru Begoli!
pranverabegollimanifesta.com

Plata: 250 € bruto