Asistent/e për Përkthime (2)

komuna e vitise 150x150 1
Komuna e Vitisë
Publikuar më
26/06/2020
Qyteti
Viti
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

KONKURS
Zyra e Kryetarit

Titulli i punës: Asistent për Përkthime nga gjuha shqipe në serbokrate dhe anasjelltas.
Nr.i pozitave: dy (2)
Paga Bruto : 350.00€
Lloji i kontratës: (Marrëveshje Për shërbime të Veçanta)
Kohëzgjatja kontratës: 31.12.2020.

Qëllimi i angazhimit: Përkthimi i vendimeve të Kuvendit Komunal.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Pregaditë vendimet e kuvendit komunal për perkthime
  • Pregadit proqesverbalet dhe ato përkthehen në dy gjuhët
  • Merr pjesë në mbledhjet ku ka nevoj për përkthime Për komunitete
  • Pregadit matrialet për këshilltar të kuvendeve komunale
  • Bashkpunimi me Zyren të cilat kane nevoj për ndihma profesione në përkthime
  • Detyrat tjera sipas kërkesës nevojes së paraqitur.

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara:

  • Diplomë: Shkolla e mesme
  • Shakthësi komjuterike në Programet, word .Exel, dhe programet që i nevoiten
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese ndër njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punoj me orar të caktuar të punës.

Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të Komunës së Vitisë në objektin e ri.

Afati i aplikimit është 8 ditë, nga ditae shpalljes publike të konkursit në web faqen komunale dhe tabelen e shpalljeve publike.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.

Përzgjedhja do të bëhet nga komisioni profesional .

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (4)   Drenas e re
13/08/2020
Vende të lira të punës (7)   Prishtinë e re
12/08/2020
07/08/2020