Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit

handikos logo
HANDIKOS
Publikuar
12/03/2022
Skadon
20/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS shpall thirrje për Asistent/e Administrativ/e i/e Projektit në kuadër të projektit “Promovimi i gjithëpërfshirjes dhe shtrirjes së proceseve konsultative për reformat e qeverisjes dhe administratës publike në sektorin e aftësisë së kufizuar në nivel Lokal, Kombëtar dhe Rajonal — Kosova Gjithëpërfshirëse”, i cili mbështetet nga BE.

Kandidatët e interesuar ftohen të dorëzojnë aplikimet e tyre në formë elektronike në e‑mail: handikos@handi-kos.org, me titull “Application_PAA” deri më 20 Mars 2022, në ora 23:59.

Termet e referencës.

---

Association of Paraplegics and Paralysis of Children of Kosovo – HANDIKOS has announced a call for Project Administrative Assistant, within the project ”Promoting inclusiveness and outreach of the consultative processes for governance and public administration reforms in the disability sector at Local, National and Regional Level”, which is supported by EU.

Interested candidates are invited to submit their application electronically to:
handikos@handi-kos.org, with the subject “Application_PAA” until 20th of March 2022, by 23:59h.

Terms of references.

Shpalljet e ngjashme

Vozitës   Prishtinë e re
26/05/2022
Punëtor/e psiko-social/e   Prishtinë e re
26/05/2022
Fizio-terapeut/e   Prishtinë e re
26/05/2022