Anketues/ intervistues, përfshirës dhe mbikëqyrës (60)