Anëtar/e (ekspert/e) të Komisionit Vlerësues (2)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Publikuar
11/03/2022
Skadon
17/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

FTESË APLIKIMI PËR ANËTARË TË KOMISIONIT VLERËSUES PËR  PROJEKTPROPOZIMET 

Bazuar në Rregulloren e MF-NR-04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit  Publik për OJQ-të, neni 8 dhe pika 3.2, si dhe bazuar në Vendimin nr. ref. 66/202, nr. prot. 646, i  datës 03.03.2022, i lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për thirrjen publike  për mbështetje financiare publike për projektpropozime të organizatave joqeveritare në fushën e  diplomacisë publike, ekonomike dhe të diasporës, ftohen të aplikojnë për pjesëmarrje në  komisionin e vlerësimit të projekteve: 

  1. Përfaqësues nga OJQ-të (një anëtar); 
  2. Ekspert në vlerësimin projekteve (një anëtar). 

Përfaqësuesit e lartcekur do të jenë anëtarë të komisionit për vlerësimin e projektpropozimeve të  organizatave joqeveritare (OJQ) për diplomacinë publike, ekonomike dhe të diasporës, të pranuara  nga MPJD-ja sipas thirrjes publike, e shpallur më 03.03.2022. 

Të interesuarit për aplikim për anëtar të komisionit duhet t’i plotësojnë kërkesat e përgjithshme të ftesës publike: 

  1. Të kenë përvojë në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të financuara nga burimet publike; 2. Të kenë përvojë në vlerësimin e kërkesave të paraqitura në thirrjet për mbështetje  financiare nga burimet publike;
  2. T’i njohin dokumentet strategjike dhe politikat në fushën e diplomacisë publike,  ekonomike dhe të diasporës. 
  3. Ta njohin bazën ligjore në fuqi në fushat që mbulon ftesa publike; 
  4. T’i njohin metodologjitë vlerësuese në komisione të ngjashme; 
  5. Të kenë njohuri rreth dokumenteve të tjera relevante në fushën, për të cilën është hapur ftesa  publike; 
  6. Njohje e legjislacioni në fushën e mbështetjes financiare. 

Periudha e angazhimit do të jetë sipas afateve kohore të përcaktuara në Rregulloren MF – Nr.- 04/2017 për Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve. 

Afati për aplikim është 7 ditë, nga data 11.03.2022 deri më 17.03.2022, në orën 16.00. CV-të duhet të dërgohen në e-mail adresën: elis.badalli@rks-gov.net - në subjekt të shkruhet pozita për  anëtar të komisionit, për të cilën aplikoni.

Shpalljet e ngjashme