Analist/e kreditor/e për Mikro

bkt al e1559046188397
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)
Publikuar më
17/03/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Pozita: Analist kreditor për Mikro
Lokacioni: Gjakovë
Data e Hapjes: 16.03.2021
Data e Mbylljes: 23.03.2021
Shkollimi: Diplomë Baçellor
Njohuri e Gjuhës:  Anglisht

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëj prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të Bankës në mënyrë sa më aktive.
 • Të ndjek zhvillimet e biznesit në rajonin që mbulon dega dhe të ndërtojë marrëdhënie me çdo biznes të ri.
 • Të ndjek zhvillimet e sektorit bankar.
 • Të përgatis dosjet e aplikimit për kredi sipas kërkesave të manualit përkatës.
 • Të bashkëpunoj me Departamentin e Korporatave për prezantimin sa më të plotë të rasteve në Komitetin e Kredisë.
 • Të kontrolloj me hollësi dokumentat e kërkuara prej klientëve.
 • Të siguroj klientë të rinj prej segmentit Mikro.
 • Të bëj vlerësimin preliminar për kreditë me drejtuesin e degës.
 • Të bëj identifikimin dhe përzgjedhjen e klientëve të segmentit Mikro në rajonin që mbulon, dhe të krijoj marrëdhenie të shëndosha afariste.

Kualifikimet:

 • Diplomë baçellor në Ekonomi/Administrim Biznesi/Menaxhment.
 • E preferueshme të ketë përvojë pune së paku 1 vit si analist kreditor.
 • Njohuri të mira në analiza financiare.
 • Njohuri e mirë e gjuhës angleze.
 • Aftësi të mira komunikuese, prezantuese, koordinuese dhe bindëse.
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes këtij linku: https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfidencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen përmes telefonit.

Listime të ngjashme