Akomodimi, sallat e konferencave, shujtat dhe pijet gjatë punëtorive