Agjent/e i/e Shitjes në Terren – Punë Praktike më pagesë

art motion e1599659515937
Artmotion
Publikuar më
17/11/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Shitje  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

Agjent/e i/e Shitjes në Terren – Punë Praktike më pagesë,

Vendi i punës: 5 Pozita në Prishtinë; 1 Pozitë në Gjakovë, 2 Pozitë në Fushë Kosovë, 1 Pozitë në Obiliq; 1 Pozitë në Drenas; 1 Pozitë në Lipjan; 1 Pozitë në Vushtri; 1 Pozitë në Suharekë; 2 Pozita në Prizren; 3 Pozita në Gjilan, 1 Pozitë ne Ferizaj, 1 Pozitë ne Deçan, 2 Pozita ne Mitrovice

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Merret me shitjen në terren të produkteve të Artmotion
 • Bën kontratat të reja me klientë rezidencial
 • Përcjellë tërë procesin e instalimit te klienti deri te kyçja
 • Shpërndan materiale promovuese nëpër njësi banesore dhe lagje të caktuara
 • Sugjeron oferta promocionale në lokacione të caktuara.
 • Njofton klientët për produktet dhe shërbime ndaj klientëve,
 • Raporton tek përgjegjësit sipas nevojës

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) dhe/ose Diploma e shkollë së mesme,
 • Përvojë pune në Shitje (e preferueshme në fushën e telekomunikcaionit);
 • Njohuri teknike (elementare) në telekomunikacion;
 • Aftësi të mira të prezentimit dhe komunikimit;
 • Aftësi në shkrimit të raporteve;

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike duke specifikuar për cilin Qytete aplikon:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitarë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes email-it -  postës elektronike, në:

hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 22.11.2020, Ora 16:00h.

Listime të ngjashme

27/11/2020
Mësues/e   Pejë
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020