Psikolog/e

OJQ Violete Kosovo Logo e1653251549204
OJQ “Violetë”
Publikuar
23/05/2022
Skadon
01/06/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

funded by eu 1 e1640359910817

OJQ "Violetë” Shpall konkurs të hapur për Psikolog/e

Shpallja është e hapur nga 21.05.2022 deri më 31.05.2022

Informata të përgjithshme

Shoqata e Gruas OJQ “Violetë” është një organizatë jo-qeveritare e cila është themeluar në 20.08.2002. OJQ Violetë, kontribon në inkorporimin e jetës shoqërore në veçanti të gruas, duke ofruar kështu programe edukative zhvillimore, përmirësimi i të drejtave njerëzore të gruas në të gjitha sferat e jetës, avokim për realizim të të drejtave të grave. Mbrojtja e këtyre të drejtave me kualitete të larta të shërbimeve, ofrimi i ndihmës së drejtëpërdrejtë, rehabilitim, mirëqenie, lobim për barazi gjinore dhe fuqizim të gruas në vendimmarrje si pjesë e procesit të demokratizimit të vendit.

OJQ Violetë është duke zbatuar Projektin "Vetëdijësimi i vajzave dhe grave në Komunën e Podujevës, për një  jetë pa dhunë në baza gjinore" mbështetur nga Fondi i Grave të Kosovës financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Prandaj, në kuadër të këtij Projekti, OJQ Violetë dëshiron të angazhoj një Psikolog/e për të realizuar takime dhe trajnime në dy komuna: Prishtinë dhe Podujevë.

Përgjegjësitë dhe detyrat e Psikologut/es

Psikologu/ja do të mbajë ligjëratat bashkarisht me 1 zyrtar policor, me qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe të institucioneve për dhunën në baza gjinore, poashtu do të mbajë edhe 4 trajnimet e parapara në projekt. Angazhimi i tij/saj do të jetë 22 ditë.

  • Kualifikim superior në fushën e Psikologjisë, me përparësi të atyre që kanë kryer nivelin Master;
  • Çertifikata të trajnimit në fushën e psikologjisë.
  • Minimum 2 vjet përvoje në ofrimin e trajnimeve apo seancave juridike për grupet e ndjeshme të shoqërsië dhe institucionet përkatëse;
  • Përparësi kanë kandidatët e çertifikuar si trajner/e si dhe përvojë në organizata joqeveritare që ofrojnë përkrahje për komunitetin, në veqanti për gratë dhe fëmijët.

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët/kandidatet duhet të dërgojnë:

  • CV-në;
  • Së paku dy referenca që dëshmojnë përvojën në këtë fushë;
  • Letrën motivuese; dhe
  • Ofertën financiare për ditë.

Dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen deri më 31 maj 2022, në orën 17:00 në e-mailin
bedrije.shala@hotmail.com duke shkruar në subjekt “Psikolog/e”. Vetëm kandidatët/tet e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë.

women network e1620114611735OJQ Violete Kosovo Logo e1653251621108