Tender për blerjen e maskave kirurgjike për SHSKUK

help Kosovo
Help Kosovo
Publikuar më
20/05/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

NJOFTIM PER TENDER

Help lanson procesin për blerjen e maskave kirurgjike për Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës.

Dosjen e tenderit mund t’a kërkoni çdo ditë, në çdo kohë, në email adresën: sylejmani@help-kosovo.org

Për shkak të situatës pandemike, oferta së bashku me dokumentacionin përcjellës duhet të dorëzohet me anë të emailit, me titull: „TENDER për blerjen e maskave kirurgjike për Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës”, më së voni deri më 27/05/2020 ne ora 12:00 në adresën në vijim: sylejmani@help-kosovo.org

Hapja e tenderit bëhet me datë 27/05/2020, në ora 12:01

Në rast se ju nevojiten informata shtesë, ne i inkurajojmë të gjitha kompanitë të kontaktojnë personin përgjegjës për tenderin deri më 26/05/2020 deri ne ora 16:00 me qëllim të marrjes së qartësimit plotësues, në +383 44 222 035.

ENGLISH

TENDER ANNOUNCEMENT

Help Kosovo starts the process for the purchase of surgical masks for University Hospital and Clinical Service of Kosovo.

You can ask for the tender documentation, every day, at every time, in the following email address: sylejmani@help-kosovo.org

Due to the pandemic situation, offer must be submitted via email, labeled: “TENDER for the purchase of surgical masks for University Hospital and Clinical Service of Kosovo", and it needs to be submitted latest until 27/05/2020 at 12:00 on following address: sylejmani@help-kosovo.org

Opening of the bids will be conducted on 27/05/2020, at 12:01

In case additional information is needed we encourage all companies to contact person in charge for tender until 26/05/2020 at 16:00 in order to receive additional clarification, at +383 44 222 035