Letër Motivimi për Zyrtar Projekti

Shembull Letër Motivimi për profesionin: Zyrtar Projekti

 

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

28 prill 2020, Prishtinë

Letër Motivimi

I/E nderuar,

Po ju shkruaj për të aplikuar për pozitën Zyrtar Projekti duke iu referuar vendit të lirë të punës të publikar kohët e fundit në faqen e internetit Kastori.

Unë jam një kandidat i kualifikuar, i përkushtuar dhe me përvojë në mbështetjen e zbatimit të projekteve. Roli im më i fundit ka qenë në fushën e koordinimit dhe mbështetjes së të gjitha aspekteve të programeve në Kosovë për Organizatën XXX, një organizatë e njohur në fushën e ndihmës humanitare.

Gjatë kësaj kohe unë kam planifikuar, zbatuar dhe raportuar mbi programet që ofrojnë zhvillim të qëndrueshëm në nivelin lokal. Kam mbikëqyr shpërndarjen e furnizimeve dhe mbështetjes për bizneset e vogla, trajnimin e ekipeve të ofrimit të programeve, ofrimin e mbështetjes logjistike dhe teknike, dhe përgatitjen e fondeve dhe propozimeve të granteve. Ky rol ka përfshirë gjithashtu mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mbi ndikimin dhe efektivitetin e programeve në komunitete, si dhe sigurimin e pajtueshmërisë së donatorëve në çdo aspekt të ofrimit të programit tonë.

Përvoja e punës me Organizatën XXX më ka dhënë njohuri dhe perspektivë të gjerë në situata humanitare dhe një kuptim të rëndësisë së zbatimit të programeve të zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit.

Unë zotëroj shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe aftësi për të menaxhuar ekipe të mëdha njerëzish. Gjatë karrierës time akademike, unë kam thelluar njohuritë dhe karakterin tim, por kam fituar edhe aftësi të vlefshme të komunikimit dhe menaxhimit të kohës.

Faleminderit për kohën dhe vlerësimin si kandidat për pozitën e Zyrtarit të Projektit.

Pres të dëgjoj më shumë rreth organizatës dhe përfituesve të projekteve dhe programeve tuaja

Sinqerisht,

[Emri mbiemri juaj]

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

Gjithmonë rregulloni letrën e motivimit sipas përshkrimit të vendit të punës, praktikës, kompanisë apo organizatës. Ose për shembull për eventin që ju intereson, si një kurs biznesi apo panairi i punës që aplikon përzgjedhje të CV-ve. Mbani në mend që letra e motivimit mbështet CV-në tuaj. Tregoni organizatës apo kompanisë ku jeni duke aplikuar, që ju i keni kushtuar vëmendje informacionit që keni dhënë aty.

--

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.