Letër Motivimi për Programer (IT)

Shembull Letër Motivimi për profesionin: Programer (IT)

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

28 prill 2020, Prishtinë

Letër Aplikimi

I/E nderuar,

Kam kënaqësinë të aplikoj në konkursin për vendin e lirë të punës si Programer, të shpallur së fundmi në Portalin Kastori. Sipas kërkesës tuaj, ju lutem gjeni të bashkëngjitur CV-në, certifikimet e trajnimeve, si dhe tri referenca profesionale.

Unë besoj se përvoja profesionale dhe kualifikimi im teknik më bëjnë një kandidat ideal për këtë pozitë. Përparësitë e mia kryesore, që do të mbështesin suksesin tim në këtë pozitë, janë:

  • Kam përvojë të gjerë në dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen me sukses të aplikacioneve për përdorim në kohë reale;
  • Përpiqem vazhdimisht të arrijë rezultate të përsosura;
  • Ofroj përkrahje të jashtëzakonshëm në kuadër të ekipit për shërbimin ndaj klientëve;
  • Me diplomë universitare në shkenca kompjuterike, posedoj njohuri të plotë për ciklin e projekteve të zhvillimit të softuerëve;
  • Gjithashtu, kam përvojë të konsiderueshme në inkorporimin dhe zbatimin e teknologjive të reja të aplikacioneve.

Ju lutemi shikoni CV-në time për informacion shtesë mbi përvojën time të mëparshme.

Ju falenderoj shumë për kohën dhe konsideratën tuaj.

Sinqerisht,

[Emri mbiemri juaj]

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

Gjithmonë rregulloni letrën e motivimit sipas përshkrimit të vendit të punës, praktikës, kompanisë apo organizatës. Ose për shembull për eventin që ju intereson, si një kurs biznesi apo panairi i punës që aplikon përzgjedhje të CV-ve. Mbani në mend që letra e motivimit mbështet CV-në tuaj. Tregoni organizatës apo kompanisë ku jeni duke aplikuar, që ju i keni kushtuar vëmendje informacionit që keni dhënë aty.

--

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.