Letër Motivimi për Praktikë / Internship

Shembull - Letër Motivimi për punë praktike apo internship

 

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

28 prill 2020, Prishtinë

Letër Motivimi

I/E nderuar,

Përmes kësaj letre shpreh interesin të aplikoj për programin e praktikës në fushën e marketingut. Duke iu referuar konkursit të kohës së fundit të publikuar në Portalin Kastori, u gëzova kur kuptova që arritjet e mia akademike i plotësojnë të gjitha kërkesat e nevojshme të programit. Momentalisht jam në kërkim të një praktike sfiduese, por të dobishme, dhe kjo është arsyeja pse u interesova për këtë mundësi shumë emocionuese.

Si student i vitit të dytë të Marketingut dhe Administrimit të Biznesit në Universitetin/Kolegjin XXX, unë kam fituar aftësi të konsiderueshme në fushën e reklamimit, marrëdhënieve me publikun, zhvillimin e produkteve dhe hulumtimin e tregut. Aktualisht unë mbaj notën mesatare 9.1 dhe jam përfitues i bursës së Ministrisë së Arsimit.

Gjatë studimeve në fushën e marketingut, unë jam fokusuar në mënyrë strategjike në fushat e mëposhtme:

  • Analizat e marketingut
  • Menaxhimi i marketingut
  • Hulumtimi dhe sondazhet
  • Marketingu digjital
  • Komunikimet e marketingut

Duke përdorur njohuritë e fituara në universitet, vitin e kaluar kam zhvilluar një fushatë marketingu për një ide biznesi lokal të kujdesit ndaj klientëve. Fushata u prit aq mirë sa që më shpërblyen në vendin e tretë në konkursin e planit të biznesit të universitetit.

Ju lutem gjeni të bashkëngjitur kopjen e CV-së time. Do ta vlerësoja shumë mundësinë për t’u takuar me ju për të diskutuar më tej përshkrimin e detyrave të punës.

Duke ju falenderuar paraprakisht për vëmendjen që i kushtuat kësaj letre, ju lutem pranoni përshendetjet më të sinqerta nga ana ime.

Sinqerisht,

[Emri mbiemri juaj]

 

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

Gjithmonë rregulloni letrën e motivimit sipas përshkrimit të vendit të punës, praktikës, kompanisë apo organizatës. Ose për shembull për eventin që ju intereson, si një kurs biznesi apo panairi i punës që aplikon përzgjedhje të CV-ve. Mbani në mend që letra e motivimit mbështet CV-në tuaj. Tregoni organizatës apo kompanisë ku jeni duke aplikuar, që ju i keni kushtuar vëmendje informacionit që keni dhënë aty.

--

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.