Letër Motivimi për Përfaqësues i Shërbimit të Konsumatorëve

Shembull për Letër Motivimi për profesionin: Përfaqësues i Shërbimit të Konsumatorëve

 

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

01 prill 2020, Prishtinë

Letër Motivimi

I/E nderuar,

Shërbimi ndaj konsumatorëve është themel i çdo organizate apo biznesi. Pa shërbimin dhe kujdesin ndaj klientit, kompanitë nuk do të kishin sukses në një treg të udhëhequr prej rezultateve. Unë jam i përkushtuar të ofroj shërbim superior ndaj klientëve duke iu përmbajtur parimeve thelbësore të biznesit dhe jam gjithashtu i entuziazmuar që mund të sjell këtë komponentë të karrierës në kompaninë tuaj.

Kam mbaruar studimet në Universitetin/Kolegjin XXX me diplomë Bachelor për Media dhe Komunikim në korrik 2014. Që nga ajo kohë, kam punuar në disa prej qendrave më të mëdha të thirrjeve në Kosovë.

Shkathtësitë e mia të ndryshme përfshijnë punën me Microsoft Office Suite dhe programin e menaxhimit organizativ, të menduarit kritik, kryerjen e funksioneve të futjes së të dhënave, zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e aftësive organizative me menaxhimin e kohës.

Si specialist i shërbimit ndaj klientit, unë pres që të jap rezultate superiore për reklamim të inovacionit në fushat e menaxhimit, rritjen e efikasitetit në kënaqësinë e klientëve dhe gjenerimin e të ardhurave shtesë.

Unë do të doja të ju falënderoja për konsideratën dhe kohën tuaj në lidhje me shqyrtimin e aplikimit tim. Unë pres që t’ju takoj për të diskutuar kualifikimet e mia dhe të mësoj më shumë rreth detyrave të një specialisti të shërbimit të klientit në kompaninë tuaj.

Sinqerisht,

[Emri mbiemri juaj]

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

Gjithmonë rregulloni letrën e motivimit sipas përshkrimit të vendit të punës, praktikës, kompanisë apo organizatës. Ose për shembull për eventin që ju intereson, si një kurs biznesi apo panairi i punës që aplikon përzgjedhje të CV-ve. Mbani në mend që letra e motivimit mbështet CV-në tuaj. Tregoni organizatës apo kompanisë ku jeni duke aplikuar, që ju i keni kushtuar vëmendje informacionit që keni dhënë aty.

--

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.