Leter Motivimi per Drejtor i Komunikimit

Shembull - Letër Motivimi për profesionin: Drejtor i Komunikimit

Kompania XXX
Rr. Pavarësia, Nr. 22
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

01 shkurt 2021, Prishtinë

Letër Motivimi

I/E nderuar,

Si një profesionist krijues dhe i suksesshëm, me përvojë prej më se 14 viteve në udhëheqjen e fushatave të komunikimit dhe marketingut, jam i bindur që jam një kandidat ideal për të bërë një ndikim thelbësor si Drejtori i ardhshëm i Komunikimit në Kompaninë XXX. Arritja e suksesit në botën e komunikimit kërkon aftësinë për të konceptuar strategjitë inovative të marrëdhënieve me publikun si dhe ekipin udhëheqës gjatë ekzekutimit të fushatës dhe lansimit të programeve.

Nga zhvillimi i strategjive të komunikimit, lansimin e fushatave të synuara, dhe përdorimin e mediave sociale për të maksimizuar ekspozimin e brendit, ekspertiza ime mund të përdoret për të përgatitur planet e suksesshme të marketingut dhe komunikimit, dhe për të ndihmuar kompaninë tuaj për të arritur objektivat e rritjes së biznesit.

Pikat kryesore të kualifikimeve dhe arritjeve të mia përfshijnë:

  • Drejtimin e të gjitha komunikimeve, marketingut, mediave sociale, reklamimit, brendit, dhe krijimit të kontentit në internet, duke udhëhequr deri në 21 personel të ekipit dhe duke shërbyer si zëdhënës kryesor për kompaninë;
  • Shkrimi dhe redaktimi i komunikatave për shtyp, raporteve vjetore, përmbajtjes së uebit përmes kanaleve tradicionale dhe digjitale për të nxitur njohjen dhe përmirësimin e brendit;
  • Mbikëqyrje projektit të zgjerimit të web-it, duke përfshirë ridizajnimin dhe zgjerimin, një rritje prej 34% vetëm në vitin e parë pas lansimit të faqes;
  • Krijimi i identiteteve të brendeve përmes strategjive inovative të komunikimit dhe planit dinamik të dizajnuar për të përfshirë vlerat organizative dhe talentet;

Shpresoj që do të kemi mundësinë për të diskutuar më shumë përshkrimin e punës dhe kualifikimet e mia, më në detaje.

Ju falënderoj për konsideratën tuaj.

Sinqerisht,
[Emri mbiemri juaj]

--

Shkarko ne Word (google docs)

--

Gjithmonë rregulloni letrën e motivimit sipas përshkrimit të vendit të punës, praktikës, kompanisë apo organizatës. Ose për shembull për eventin që ju intereson, si një kurs biznesi apo panairi i punës që aplikon përzgjedhje të CV-ve. Mbani në mend që letra e motivimit mbështet CV-në tuaj. Tregoni organizatës apo kompanisë ku jeni duke aplikuar, që ju i keni kushtuar vëmendje informacionit që keni dhënë aty.

--

© Faqja Blog dhe dokumentet në këtë faqe janë e drejtë autoriale e Portalit Kastori. Punëkërkuesit apo resurset humane mund t’i shkarkojnë dhe përdorin këto shembuj për përdorimin e tyre personal. Jeni të mirëseardhur të krijoni link direkt me këtë faqe, ose ndonjë faqe tjetër në https://kastori.net. Sidoqoftë, këto modele dhe shembuj nuk duhet të shpërndahen ose vihen në dispozicion në ueb faqet e tjera të internetit pa lejen tonë paraprake. Për çdo pyetje në lidhje me përdorimin e këtyre resurseve, ju lutemi kontaktoni me Portalin Kastori.