Letër Motivimi për Call Center

Shembull (Kastori.net Resurse)
Letër Aplikimi për Përfaqësues/Agjent i Qendrës së Thirrjeve

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

Letër Motivimi

I/E nderuar,

Në përgjigje të shpalljes tuaj të punës për pozitën Përfaqësues i Qendrës së Thirrjeve, kam kënaqësinë të paraqes CV-në time për shqyrtimin dhe konsideratën tuaj.

Jam i sigurt se kjo pozitë do të përdorë në mënyrë optimale aftësitë dhe shkathtësitë e gjera që kam fituar gjatë përvojës time në fushën e shërbimit të klientëve përgjatë tri viteve të fundit. Kjo perfshin:

  • Aftësi të dëshmuara për të zgjidhur çështjet dhe kërkesat në mënyrë efikase dhe në kushte stresuese, duke shfaqur një shkallë të lartë profesionalizmi.
  • Shërbimet e shkëlqyera të klientit dhe aftësitë e komunikimit që sigurojnë nivelin më të lartë të kujdesit ndaj klientit.
  • Aftësi të dëshmuara analitike dhe të zgjidhjes së problemeve, së bashku me aftësinë për të dhënë rekomandime vlerësuese.
  • Tejkalimi i pritjeve dhe standardeve të sigurimit të cilësisë.
  • Përkushtim si anëtar i ekipit i cili zhvillon dhe mban marrëdhënie pozitive pune.
  • Fleksibilitet i dëshmuar në lidhje me orarin e punës.
  • Shkathtësi gjithëpërfshirëse kompjuterike përfshirë aplikacionet e bazës së të dhënave MS Office dhe CRM.
  • Unë jam shumë i interesuar për pozitën dhe besoj se mund të jap një kontribut të vlefshëm në efikasitetin dhe suksesin qendrës së thirrjeve.

Faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj.

Sinqerisht,
[Emri mbiemri juaj]