Letër Aplikimi për Programer

Shembull (kastori.net Resurse)
Letër Motivimi për pozitën Programer

Kosovo Solutions
Sheshi Nënë Tereza
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës

28 prill 2020, Prishtinë

Letër Aplikimi

I/E nderuar,

Kam kënaqësinë të aplikoj në konkursin për vendin e lirë të punës si Programer, të shpallur së fundmi në Portalin Kastori. Sipas kërkesës tuaj, ju lutem gjeni të bashkëngjitur CV-në, certifikimet e trajnimeve, si dhe tri referenca profesionale.

Unë besoj se përvoja profesionale dhe kualifikimi im teknik më bëjnë një kandidat ideal për këtë pozitë. Përparësitë e mia kryesore, që do të mbështesin suksesin tim në këtë pozitë, janë:

  • Kam përvojë të gjerë në dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen me sukses të aplikacioneve për përdorim në kohë reale;
  • Përpiqem vazhdimisht të arrijë rezultate të përsosura;
  • Ofroj përkrahje të jashtëzakonshëm në kuadër të ekipit për shërbimin ndaj klientëve;
  • Me diplomë universitare në shkenca kompjuterike, posedoj njohuri të plotë për ciklin e projekteve të zhvillimit të softuerëve;
  • Gjithashtu, kam përvojë të konsiderueshme në inkorporimin dhe zbatimin e teknologjive të reja të aplikacioneve.

Ju lutemi shikoni CV-në time për informacion shtesë mbi përvojën time të mëparshme.

Ju falenderoj shumë për kohën dhe konsideratën tuaj.

Sinqerisht,
[Emri mbiemri juaj]