Kosovo Jobs

Advertisement
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Nën, 26
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Nën, 26
Recepsionist-e e re Punë
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Nën, 26
Komuna e Novobërdës Novobërdë Nën, 26
Vozitës/e e re Punë
Komuna e Drenasit Drenas Nën, 25
Komuna e Drenasit Drenas Nën, 25
EUSR in Kosovo Prishtinë Nën, 25
Legal Adviser e re Punë
EUSR in Kosovo Prishtinë Nën, 25
Community Development Fund (CDF) Prishtinë Nën, 24
forumZFD Prishtinë Nën, 23
Komuna e Rahovecit Rahovec Nën, 23
Komuna e Rahovecit Rahovec Nën, 23
Resonance Global Prishtinë Nën, 23
UN Resident Coordinator Office Prishtinë Nën, 23
GSI Associates Prishtinë Nën, 23
GSI Associates Prishtinë Nën, 23
Infrakos SHA Fushë Kosovë Nën, 23
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Nën, 23
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Nën, 23
GIZ Prishtinë Nën, 21
GIZ Prishtinë Nën, 21
GIZ Prishtinë Nën, 21
SHSKUK Kosovë Nën, 21
EU Office in Kosovo Prishtinë Nën, 20
International Finance Corporation (IFC) Prishtinë Nën, 20
DAI Prishtinë Nën, 20

With Kastori you can search and browse the latest job openings in Kosovo. Kastori is Kosovo’s largest job and career development site. You can browse and review listings from this website without creating an account.