Kosovo Jobs

Advertisement
Komuna e Pejës Pejë Shk, 26
Drejtor/e në SHFMU e re Punë
Komuna e Pejës Pejë Shk, 26
QKMF Skenderaj Skenderaj Shk, 26
Roje Pyelli e re Punë
Komuna e Vushtrrisë Vushtrri Shk, 26
Komuna e Vushtrrisë Vushtrri Shk, 26
Jufka Casa Di Pasta Prishtinë Shk, 25
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës Kosovë Shk, 25
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës Kosovë Shk, 25
QKMF Hani i Elezit Hani i Elezit Shk, 25
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
Vozitës/e (2) e re Punë
QKMF Kamenicë Kamenicë Shk, 25
Edukator/e Punë
Komuna e Drenasit Drenas Shk, 24
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë Shk, 23
Termokos Prishtinë Shk, 23
Komuna e Prizrenit Prizren Shk, 22
Komuna e Kamenicës Kamenicë Shk, 22
Komuna e Skenderajt Skenderaj Shk, 22
Komuna e Junikut Junik Shk, 22
GSI Associates Prishtinë Shk, 22
Ardit Dyla Hotels Gjakovë Shk, 20

With Kastori you can search and browse the latest job openings in Kosovo. Kastori is Kosovo’s largest job and career development site. You can browse and review listings from this website without creating an account.