Konkurset Istog

Komuna Istog Istog May, 22
Telkos Istog May, 16
Komuna Istog Istog May, 10

Konkurse Pune Istog – Portali Kastori:

  • Istog: Të gjitha njoftimet për oferta pune, grante, tendera, bursa, dhe trajnime, për Komunën e Istogut.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Konkurse Istog në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Komunën Istog.
  • Vërejtje: Njoftimet e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.