Kontakt

Kontakti kryesor:
Email: [email protected]

Na ndiqni në rrjete sociale:
Facebook: https://www.facebook.com/kastorikosovo/
Twitter: https://twitter.com/KastoriNet
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kastori

Dëshironi të publikoni një listim apo konkurs në Kastori?
Forma Online
– E-mail: [email protected]

Marketing
E-mail: [email protected]

Faqet e veçanta në Facebook
Kastori https://www.facebook.com/kastorikosovo/
Kastori Bursa https://www.facebook.com/KastoriBursa/
Kastori Grante https://www.facebook.com/KastoriGrante/
Kastori Trajnime https://www.facebook.com/kastoritrajnime/