Konkurset per bursa

IIT SHBA Maj, 23
Komuna e Vushtrrise Vushtrri Maj, 16
Italian Government Prishtine Maj, 09
Humphrey Fellowship SHBA Maj, 01
RIT Kosovo Prishtine Maj, 01
RIT Kosovo Prishtine Maj, 01
Fulbright SHBA Maj, 01
KAEF SHBA Maj, 01