Shpalljet Premium

Për klientët që dëshirojnë vizibilitet dhe shikueshmëri më të lartë të listimeve dhe shpalljeve të publikuara, ne ofrojmë edhe shpallje premium. Për të publikuar një listim premium, ju lutemi dërgoni përshkrimin e konkursit, shpalljes apo listimit tuaj, një logo të kompanisë ose organizatës, dhe numrin e biznesit, në emailin info@kastori.net

Ofertat

Listimi i Theksuar€20 (30 ditë)

E zhvendos listimin në pjesën e sipërme të listës së konkurseve për të rritur shikueshmërinë.

 • Qëndron në krye të listës së konkurseve;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar.

Listimi Banner Leaderboard€75 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës banner në ballinën e webfaqes para listës së konkurseve.

 • Banner 728×90 në ballinën e webfaqes;
 • Përfshin edhe listimin e theksuar;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Listimi Banner Sidebar€35 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës së konkursit në pjesën e djathtë të webfaqes.

 • Banner 500×500 në pjesën e djathtë të webfaqes;
 • Përfshin edhe konkursin standard;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Pozicionimi

Listimi Standard

Konkurs i theksuar kastori

Listimi Banner Leaderboard (728 x 90)

Banner Leaderboard

Listimi Banner Sidebar (500×500)

Banner Sidebar

Për pyetje apo sqarime shtesë, ju lutemi na kontaktoni në email adresën: info@kastori.net