ZKM

64x64 republika e kosoves e1610568046502
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Listimet aktive në ZKM

Zyra e Kryeministrit Prishtinë Gus, 02
Zyra e Kryeministrit Prishtinë Gus, 02
Zyra për Çështje të Komuniteteve, ZKM Kosovë Kor, 27