ZKM

64x64 kosovo logo 150x150 1
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Listimet aktive në ZKM

Nuk ka shpallje aktive.