Grupi i Bankës Botërore

64x64 wb 150x150 1
World Bank Group

Informacioni për punëdhënësin

Me 189 vende anëtare, staf prej më shumë se 170 vende dhe zyra në mbi 130 vende, Grupi i Bankës Botërore është një partneritet unik global: pesë institucione që punojnë për zgjidhje të qëndrueshme që ulin varfërinë dhe ndërtojnë prosperitet të përbashkët në vendet në zhvillim.

Shpalljet aktive në Grupi i Bankës Botërore

Grupi i Bankës Botërore Global Jan, 27