UN

64x64 united nations
United Nations Kosovo Team

Informacioni për punëdhënësin

The United Nations Kosovo Team (UNKT) is comprised of 19 agencies and hundreds of staff from Kosovo and abroad.

Listimet aktive në UN

UN Volunteers Prishtinë Jan, 19
UNICEF Prishtinë Jan, 17
Local Nurse Punë
UNMIK Prishtinë Jan, 15
UNMIK Mitrovicë Jan, 12
UNMIK Prishtinë Jan, 08
UNOPS Prishtinë Jan, 07