Teco

Teco

Informacioni për punëdhënësin

TECO është Kompani profesionale e specializuar qe projekton dhe instalon Sisteme të Kamerave Vëzhguese, Alarme kundër Vjedhjes, Alarme kunder Zjarrit, Sisteme LAN dhe shumë të tjera.

Listimet aktive në Teco