NPBP

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A

Informacioni për punëdhënësin

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A., është pronë e Komunës së Prishtinës, me kapital publik.

Listimet aktive në NPBP

Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë Kor, 26