MIRECK

64x64 mireck kosovo
Klasteri i Industrisë së Metalit dhe Energjisë së Ripërtëritshme të Kosovës

Informacioni për punëdhënësin

MIRECK is the first industrial Cluster in Kosovo established in 2017 by local companies as a common voice of the metal and renewable energy industries.

Listimet aktive në MIRECK

MIRECK Kosovë Pri, 15
MIRECK Kosovë Pri, 15
MIRECK Kosovë Pri, 15